PPDa

Diharapkan laman web ini boleh :

Meningkatkan pengetahuan, kefahaman, kemahiran Pendidikan Pencegahan Dadah murid supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah.
Membangunkan modal insan yang memiliki ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan murid dan segi fizikal, emosi, mental dan rohani.
Membentuk budaya sihat, tingkah laku positif dan amalan nilai-nilai murni di kalangan pelajar.
Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha mencegah dadah.
Menyediakan alternatif yang berfaedah supaya dapat menyekat murid sekolah daripada terlibat dengan dadah.