PUSAT SUMBER SEKOLAH

logo_mbaca-13Dec2012-170301
Untuk lebihmaklumat, Sila klik link dibawah,
https://pusatsumbersmkdsa.wordpress.com/


PUSAT SUMBER merupakan pusat maklumat yang sangat penting terutama bagi institusi pengajian seperti sekolah. Pusat Sumber Sekolah (PSS) berfungsi sebagai pusat pencarian maklumat yang membantu penggunanya, iaitu para pelajar dan guru dalam proses penyelidikan, pembelajaran dan pengajaran. PSS menyediakan prasarana pembelajaran yang kondusif. PSS SMKDSA bermatlamat meningkatkan mutu kurikulum dan ko-kurikulum SMKDSA.
Pusat Sumber SMKDSA dikenali sebagai Pusat Sumber Dato’ Radzi. Ia telah  dirasmikan pada Rabu, 26 September 2001, bersamaan 8 Rejab 1422 H oleh Yang Berbahagia Dato’ Radzi bin Tan Sri Sheikh Ahmad DPMP.