PENTADBIRAN

Menu Pentadbiran ini mengandungi maklumat berkaitan dengan pentadbiran sekolah SMKDSA,Perutusan Tuan Pengetua antaranya maklumat berkaitan maklumat Guru dan Staf serta organisasi pengurusan. Untuk maklumat lanjut sila klik pada sub menu yang berkenaan